Duyurular

İki Deniz Arası 33. yürüyüş / Between Two Seas 33rd walk

Please scroll down for English.

İki Deniz Arası 33. yürüyüş
5 Ocak 2020 Pazar

4. Gün rotası: Yarımburgaz Mağarası-Küçükçekmece-Menekşe Plajı (Marmara sahili)

İstanbul’un tehditkâr dönüşümünü yürüyerek deneyimleme imkânı veren “İki Deniz Arası” İstanbul’un yakın batısında, Karadeniz ile Marmara denizleri arasında dört günlük bir yürüyüş rotasıdır. Toplam uzunluğu 60 kilometredir. Her biri ortalama 15 kilometrelik 4 parçadan oluşan rota dört farklı günde de yürünebilir.
Rota şehrin en dışından merkezine katman katman ilerler. Orman ve kırsal alanlardan, su havzalarından geçerek şehrin merkezine varır. Güzergah İstanbul’un son yıllardaki ekolojik ve sosyal dengeleri gözetmeyen pervasız dönüşümünün gözlenebileceği linyit ocakları, yeni havalimanı bölgesi, 3. Köprü yolu, hafriyat atık alanları, sanayi ve toplu konut alanları gibi noktaların yanı sıra İstanbul’un en eski yerleşimi Yarımburgaz Mağarası ve kent içi bostanları gibi kültürel ve tarihi dokuları barındıran yerlerden geçmektedir.
“İki Deniz Arası” bir önerme ve bir davettir. Yürümenin dünyayı duyumsamaya yol açan ritmini yücelten bir eylemdir. Ve bu eylem Karadeniz ile Marmara arasında bir ‘yol’ açacak belki de en ‘hayırlı proje’dir.

“İki Deniz Arası”, Serkan Taycan tarafından başlatılmış, 13. İstanbul Bienali tarafından desteklenmiştir.

Rotalarla ilgili detaylı bilgiler rehber haritada, özet bilgiler ise Notlar bölümünde bulunabilir.

– Katılım için lütfen idenizarasi@gmail.com adresine telefon numaranızı da içeren bir mail gönderin.

Ulaşım: İETT otobüsleri ile sağlanacak.
Buluşma noktası: Yenibosna Metro otobüs durakları.
Saat 09:45
Yarımburgaz mağarasından geçen 36AY numaralı otobüse bineceğiz.
Otobüsün kalkış saati: 10:00
https://goo.gl/Xt4VWw

– Özel not: Her parkur ortalama 15 kilometredir. Her yaştan insanın yürüyebileceği kolaylıktadır. Ancak alışkın olmayanları uzunluğu nedeniyle zorlayabilir, yağmur durumuna göre çamurlu olabilir.
İki Deniz Arası bir rehberli yürüyüş değildir. Rehber haritanın kendisidir.
Bireylerin inisiyatif aldığı bağımsız bir eylemdir. Bir grupla beraber hareket ettiğinizi unutmadan katılım göstermek esastır.

Şunları unutmayın;
– Kimlik
– Rahat ve su geçirmez yürüyüş ayakkabıları
– Su termosu
– Yedek çorap ve tişört
– Kahvaltı ve öğle yemeği için sandviç.
– “İki Deniz Arası” rehber haritası.
Robinson Crusoe 389 (SALT Beyoğlu), Robinson Crusoe 389 (SALT Galata), FiLBooks (Karaköy)’de bulunabilir.

İki Deniz Arası’nda görüşmek üzere!

————-
4. GÜN:
Yarımburgaz Mağarası-Küçükçekmece
Başlangıç: Yarımburgaz Mağarası
Bitiş: Küçükçekmece-Menekşe Plajı (Marmara sahili)
Mesafe: 14 km
Ortalama süre: 6 saat
Mola: Halkalı Gümrük/Kanarya
Şehrin en eski yerleşim yeri olan Yarımburgaz Mağarası’ndan başlayan bu rota, kentin çeperlerindeki Altınşehir Mahallesi’nden geçerek TEM otobanı altından Küçükçekmece Gölü kenarlarındaki sazlıklara ulaşır. Ardından göl kenarındaki kent bostanlarını, Halkalı Çöplüğü arazisinde inşa edilen güvenlikli siteleri, Halkalı Tren İstasyonu ve Gümrüğünü geçer. Akşam yürüyüşü olarak tasarlanan rotanın bundan sonraki kısmı, Küçükçekmece Gölü’nün sahilindeki parkın içinden geçen bir yürüyüş parkuruyla Marmara Denizi kıyısındaki Menekşe Plajı’nda son bulur.
————-

//////////////////////////////////////////////

Between Two Seas 33rd walk
5 January 2020 Sunday

Day 4 route: Yarımburgaz Cave – Küçükçekmece-Menekşe Beach (on the coast of the Marmara Sea)

“Between Two Seas” is a four-day walking route in the near west of Istanbul, between the Black Sea and the Marmara Sea, which allows one to experience the threatening transformation of Istanbul on foot. The total length of the trail is 60 kilometers. The route composed of four 15-kilometre parts can also be covered over four separate days.
Layer by layer, the route progresses from the outermost periphery of the city to its center. It passes through rural and forest areas, and water basins to reach the center of the city. The trajectory passes through lignite mines, the area earmarked for the new airport, the road leading to the 3rd Bosporus Bridge, excavation dump sites, industrial sites and housing areas, and also sites of cultural and historical significance such as the Yarımburgaz Cave, which is the oldest settlement in Istanbul, and inner-city vegetable gardens.
“Between two seas” is both a proposal and an invitation. It is an action that celebrates the rhythm of walking which opens the soul to perceive the world. And this action is perhaps the most ‘auspicious project’ that will open a ‘passage’ between the Black Sea and the Marmara Sea.

‘Between Two Seas’ is initiated by Serkan Taycan.
Supported by 13th Istanbul Biennial.

Detailed info about the route is on the guide map, short information is in the notes section.

– If you’d like to come please send an email to idenizarasi@gmail.com including your name and mobile phone number

Meeting: 09:45 at İETT Yenibosna Metro bus station.
We’ll catch the 36AY bus to the Yarımburgaz bus stop.
The bus leaves at 10:00
https://goo.gl/Xt4VWw

– Special note: Each track is approximately 15-km-long. Walking on the tracks is easy enough for people of all ages. However, it can be difficult for the ones who are not used to walking long distances. It might be muddy due to rain.
Between Two Seas is not a guided walk. Walking guide is the printed map.
It is an individual act. Please do not forget that you are walking with a group in which participation is essential.

Do not forget to bring:
– Identity document
– Comfortable and waterproof walking shoes
– Water thermos
– Extra socks and t-shirt
– Some sandwiches for breakfast & lunch
– ‘Between Two Seas’ guide map
You may purchase the map from Robinson Crusoe 389 (SALT Beyoğlu), Robinson Crusoe 389 (SALT Galata) and FiL (Karaköy).

See you on Between Two Seas!
————
DAY 4:
Yarımburgaz Cave-Küçükçekmece
Departure: Yarımburgaz Cave
Arrival: Küçükçekmece-Menekşe Beach (on the coast of the Marmara Sea)
Distance: 14 km
Average duration: 6 hours
Resting Point: Halkalı Customs/Kanarya
This route, beginning from Yarımburgaz Cave, the oldest settlement in the city, passes through the Altınşehir Neighbourhood on the outskirts of town, under the TEM motorway, reaching the reed beds around Küçükçekmece Lake. It then leads on to the city vegetable gardens along the lakeshore, the gated communities built on the plot of the Halkalı Dump Site, the Halkalı Train Station and customshouse. The remaining part of this route, which has been designed as an evening walk, follows a track through the park on the shore of Küçükçekmece Lake and terminates at Menekşe Beach on the Marmara Sea coast.

Advertisement